TRE FRÅGOR HÖGSKOLAN

Inför Gymnasieligan HT19 ställde vi några korta frågor till Hans Löfgren på Högskolan i Halmstad.

 

Vad betyder e-sporten för Högskolan? 
Högskolan i Halmstad är ett tillämpat och tvärvetenskapligt lärosäte som engagerar sig i aktuella fenomen, behov och frågeställningar. Här utgör E-sporten ett synnerligen spännande kulturellt, sportsligt och innovativt fält med stora potentialer för framtidens digitala samhälle och arbetsmarknad.

Varför har Högskolan bjudit in Gymnasieligan till E-sporteventet?
Vägen till att förstå och upptäcka ungdomskulturers intressen och möjligheter går genom aktiv samverkan. Det är därför naturligt för Högskolan att dela ett E-sportevent med Gymnasieligan och därmed på riktigt få bjuda in till samtal med framtidens studenter. 

Vad kan Högskolan bidra med till e-sporten?
Vi är under hösten 2019 fortfarande i ett utforskande läge men mycket tyder på att Högskolan kommer intressera sig för själva utövningen och dess kopplingar till hälsa, idrott och innovation. Vi kan tänkas studera E-sportens möjligheter och risker i samverkan med dess utövare och organisationer. Tillsammans skulle vi kunna hitta metoder för att förädla potentialer och avstyra oönskade effekter genom kunskap och insikter.