Vad står på spel?

Som deltagare i Gymnasieligan finns ära, berömmelse, pengar och upplevelser att vinna.