SESF

E-sportförbundet SESF och spelarlicens

Vi har valt att ansluta Gymnasieligan till SESF spelarlicens. Detta innebär

att våra admins är utbildade e-sportdomare, att vi följer SESF

rekommendationer gällande turneringsregler och att alla medverkande

spelare måste ha en spelarlicens. Spelarlicensen ökar tryggheten och

minskar fusk. Spelarlicensen är gratis och är enkel ansöka.

Registrera dig här: https://licens.sesf.se/register

SESF är ett e-sportförbundet som jobbar för att e-sport ska godkännas som

idrott i Sverige. SESF tar varje år ut det svenska landslaget i e-sport som

sedan representerar Sverige i e-sport VM. SESF är en del av det inter-

nationella e-sportförbundet, IESF, och tillsammans med fler än 50 andra

länder jobbar de för e-sportens utveckling.

Läs mer: www.sesf.se