Skollyftet

Gymnasieligan vill vara med och bygga en bättre miljö på skolorna för e-sportare. Vi vill lyfta fram och hylla de skolor vars elever är med och tävlar i Gymnasieligan. Vi vill stötta initiativ på skolorna där skollagen i e-sport kan ta en naturlig plats precis som lag i fotboll, innebandy eller vilken annan idrott som helst.

Vi kommer att skriva om skolorna som lagen kommer från. Vi presenterar varje skola med text, bilder och förhoppningsvis en intervju med lärare eller rektor. Detta kommer att synliggöras via Gymnasieligan, Publiclir och Birdies kanaler mot många många tusen e-sportintresserade ungdomar.

Skolorna kommer att ges möjlighet att ställa ut gratis Birdie. Vi bjuder även på entré för medföljande skolpersonal, managers, föräldrar mfl.

Det vinnande laget kammar dessutom hem en ”skolpeng” om 10 000 kr. Denna skolpeng kommer att utbetalas till skolan med önskan om att pengen nyttjas för att främja e-sporten i skolan.